Spekülatif Yaklaşım Nedir?

İnsanlar özellikle ekonomik olarak daha rahat bir yaşam idealindedirler. Dolayıyla ekonomik alanda spekülasyonla, spekülatif yaklaşımla; bilgiye ulaşmada eylemi veya pratiği görmezden gelerek yapılan düşünsel ya da entelektüel işlem yapma, yani pratik olarak uygulanabilirliğe karşılık teorik olan, beş duyu organıyla algılana bilirliğin ötesine geçen, gündelik bilgilerle bağını tamamen kopartan deneysel olana karşılık olarak düşünce hareketinde bulunma ya da akıl yürütmedir.

Spekülatif yaklaşım bakış açısına göre anlam kazanmaktadır. Örneğin; Geçmiş dönemlerde zam gelecek diye gerek gıda, gerek akaryakıt, gerek mutfak tüpü, gerekse tekel ürünlerinde iş yeri sahibi stok yaparak ve satış yapmayarak daha çok kazanma amacı gütmektedir. Ama bunun yanında ileride kıtlık olabilir düşüncesiyle yapılan stok ise halkın yararına olan bir davranıştır.

Genel bir ifadeyle spekülatif bir anlayış, vurgunculuktur. Çünkü piyasada iki üç ay sonrasında gerçekleşmesi muhtemel görülen fiyat değişikliklerinden faydalanmak isteyenlerin yaptığı bir davranıştır.

Spekülatif yaklaşımı benimsemiş olan, fiyatların gelecekteki seyrini önceden kestirme konusunda kendisini yetiştirmiş, uzmanlaşmış bir kişi olan spekülatör; fiyatların seyrini takip eder ve iki-üç ay sonrası için fiyatların artacağı tahmininde bulunur ve beklentisine girer. Bu amaçla fiyatların yükselmesi sonucunda, elinde var olan değerini koruyan malların, fiyatı yükseldiğinde satışı yoluna giderek olağan dışı kar elde eder.

Fiyatların seyri ile ilgili bütün göstergeleri dikkate alarak bir tahminde bulunur.   Tahminler genellikle üçer aylık dönemler için yapılır. Spekülatif hareketler her zaman kar yaptırmayabilir, bazen zarar da ettirebilir. Tahminler her zaman tutmayabilir. Spekülatif yaklaşım içerinde bulunan spekülatör, bir anlamda kumar oynamış gibidir. Spekülasyon neticesinde ortaya çıkan kar ve zarar durumu yapılan tahminle doğru orantılıdır.

Son aylarda özellikle altın ve döviz fiyatlarında dalgalanamadan, fiyatların aşırı yükselmesinden  bazı öngörüsü olanlar tahminleri neticesinde elindekileri satma yoluna giderek normal dışı kar elde etmişlerdir.

Spekülatif hareketlerin bu derece yoğun olmasından ötürü mevcut oluşan durumu dengelemede inovasyon yapılır.

İnovasyon: En genel anlamıyla yenilikçilik, yenilik anlamlarına gelmektedir. Yenileme ile hem bir süreci, yenilik ile hem de sonucu içeren bir kavramdır.

Daha çok sıkıntıları gidermeden hareketle bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmak çabasıdır. Günlük hayatımızda var olan bir ürün, eşya ya da hizmetleri alıp yeni özellikler katarak yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. İnovasyon bir çeşit yenilenme hareketi olduğu için özgünlüğü ifade eder.

En genel ifadeyle farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek, ortaya koymak ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülememiş sorunları çözmek ve ihtiyacı karşılamayan durumların ihtiyacı karşılar şeklinde niteliğe getirilmesi esasına dayanır. Amaç bir fikrin, düşüncenin ya da eşyanın içeriğinde oynama yapılarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya çıkan ürün hizmetlerin satılmasıyla, kullanılmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Örneğin; tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yıkandığında buruşmayan ve ütü gerektirmeyen bir kumaş geliştirmişse inovasyon yapmış olur.

Leave a Reply