Senet Nasıl Yazılır?

Senet Nasıl Yazılır?

Senet doldurmak ciddi ve bağlayıcı bir iştir. Hem alacaklının hem de borçlanan kişinin hak kaybına uğramaması ve senedin geçerli sayılabilmesi adına “Senet nasıl doldurulur?” sorusunun yanıtlarının tam anlamıyla bilinmesi gerekir.

Senet ilgili Türk Ticaret Kanunu’nda da belirtildiği gibi ticari unvana sahip olarak şirketler tarafından doldurulur. Nakit para, mal ya da hizmet karşılığında başka bir şirkete ya da kişiye borç veren şirketler alacaklarını garantiye almak üzere senetlerin okunaklı ve doğru bir şekilde doldurulduğundan emin olmalıdır.

  • Senet Ödeme Günü: Senet doldurmaya başlar başlamaz ilk olarak senet ödeme günü karşımıza çıkar. Bu alana yazılacak tarih senedin ödenmesi gereken son tarihtir. Bu alanın doldurulması gerekli olsa da zorunlu değildir. Her senette ödeme günü açıkça belirtilmez; bu gibi bir durumda senedin ibraz edildiği tarih son ödeme tarihi olarak kabul edilir.
  • Türk Lirası ve Kuruş: Senetlerde ödeme tutarı detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Hem TL hem de kuruş olarak tüm detaylar doldurulmalıdır. Bu bölüm alacaklının ne kadar ödeme alacağını belirtir.
  • Ödeme Günü Yazı ile: Senedin paragraf kısmında yer alan ilk boşluk ödeme gününün yazı ile yazılması için bırakılmıştır. Bu alan doldurulurken ödeme günü yazı ile yeniden yazılır. Örneğin rakamla “12.11.2018” olarak belirtilen son ödeme tarihi bu alanda “12 Ekim 2018” olarak ifade edilmelidir.
  • Hamil: Borcu veren yani alacaklının adı ve soyadı doğru bir şekilde yazılmalıdır.
  • TL ve Kuruş Yazı ile: Senedin üst kısmında rakam ile ifade edilen tutar bu kısımda yazı ile yazılmalı, boşluk bırakılmalı ve rakamın başı ile sonuna # işareti konulmalıdır.
  • Malen/Nakden: Borcun mal ya da nakit olarak verildiğinin anlaşılması açısından bu bölümün titizlikle doldurulması gerekir. Mal ya da hizmet karşılığında verilen borçlar için malen; nakit para borçları için nakden seçilmelidir.
  • Borçlu: Borcun kime verildiğini belirten bu bölümde borçlunun adı ve soyası yazılır.
  • Düzenleme Yeri ve Tarih: Senedin hangi tarihte ve nerede yazıldığını gösterir.
  • İmza: Senedin geçerli sayılması ve borç verenin hak kaybına uğramaması adına imza borç alan kişi tarafından atılmalıdır.

Leave a Reply