Senedin Geçerli Olmasının Şartları

Senedin Geçerli Olmasının Şartları

Senetler; nakit, mal ya da hizmet karşılığı borç veren şirketin ödemesini geri almasını garantiye alan; borçlunun imzası ve senedi kendi doldurmasıyla geçerlilik kazanan belgelerdir. Senedin geçerli olması için Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlenen şartlara sahip olması gerekir.

İmzalanmış, alacaklının adına göre düzenlenmiş ancak kanunlara göre işlenmemiş senetlerin geçerlilik süreleri 3 senedir. 3 sene içerisinde senede konu olan borcu alacaklının alma hakkı bulunur. 3 yılın dolması ile alacaklının geri ödeme alabilmesi için icra müdürlüklerine başvurması gerekir.

Senedin Geçerlilik Koşulları

Bir senedin geçerli sayılması için farklı şartlar bulunmaktadır. Senet geçerlilik unsurları şu şekilde sıralanabilir:

  • Senette alacaklının, diğer bir ifadeyle borç verenin adının ve soyadının; ticari unvanının eksiksiz bir şekilde yer alması gerekir.
  • Senedin geçerli sayılabilmesi için senette mutlaka “senet” ya da “bono” kelimelerinin geçmesi gerekir.
  • Kayıtsız ve şartsız bir ödeme taahhüdü bulunmalıdır.
  • Senede konu olan borç miktarının net bir şekilde belirtilmesi gerekir. Borç olarak herhangi bir malın ya da hizmetin değeri olarak ifade edilen borçlar belirsizlik yaratır.
  • Senedin geçerli sayılabilmesi için borçlunun yani ödeme yapacak kişinin adı soyadı veya unvanı bulunmalıdır.
  • Senedin geçerli sayılabilmesi için borç alan kişinin senedi kendi doldurması gerekir. El yazı ile doldurulan senette yine borçlanan kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.
  • Senedin geçerliliğini zedeleyecek bir unsur da senet doldurulduğu sırada taraflardan birinin eksik olmasıdır. Senet doldurulurken alacaklı, borçlu ve mümkünse bir şahit bulunmalıdır.
  • Senette kefil anlaşması bulunuyorsa; kefilin bilgileri de senette yer almalıdır. Böylelikle borç veren alacaklarını garantileyebilir.
  • Senedin geçerli sayılabilmesi için diğer bir şart da senedin düzenlenme tarihidir. Senet düzenlenme tarihi doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Senet taraflarından biri olan borçlunun ticari faaliyeti olması durumunda işletmesinin LTD ya da A.Ş olması senetlerin ödemesinin önünde sorun teşkil edebilir. Günümüz koşullarında AŞ ve LTD şirketler sıklıkla iflas edebilmektedir. Bu nedenle borç veren kişinin senette şirket unvanı ve kaşesinin yanı sıra; borç verdiği kişi şirket ortağı ise kişinin de adının, soyadının ve imzası alınarak alacaklar garanti hale getirilmelidir.

Leave a Reply